Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp: + Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của...Xem tiếp