Giới thiệu về nhân sự

 1. Luật sư NGUYỄN ĐĂNG KHOA 
  (Luật sư điều hành)

Trình độ chuyên môn:

 - Luật sư

- Thạc sĩ luật học

- Cử nhân Anh văn

Kinh nghiệm làm việc:

- 16 năm làm Luật sư tư vấn và tranh tụng

Các tổ chức đã và đang làm việc:

- Công ty liên Doanh GUYOMAR'CH -VCN- phụ trách pháp chế

-  Công ty Cp tư vấn và chuyển giao công nghệ Siêu Việt- Phụ trách tư vấn đầu tư

-  Công ty đầu tư tài chính AGRIXEM VIỆTNAM- CT HĐQT

- Văn phòng luật sư Đăng Khoa

Tell: 0903.252.891

Mail: khoa@vinlawyers.com

luatdangkhoa@gmail.com

 1. Luật sư NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Trình độ chuyên môn:

- Luật sư

Kinh nghiệm làm việc:

- 11 năm làm Luật sư tư vấn

Các tổ chức đã đang làm việc:

- Vụ pháp chế- Bộ Văn hóa thông tin

- Công ty XNK tổng hợp- Tổng công ty muối- Bộ NN & PT Nông thôn Việt Nam.

- Cty TNHH Tư vấn y dược quốc tế-IM

- Cty CP Tập đoàn Liên kết Việt Nam

- Công ty đầu tư tài chính AGRIXEM VIỆTNAM

 

Tell:0982.952.345

Mail :dang@vinlawyers.com

haidanglshn@gmail.com

 1. Luật sư ĐINH THỊ AN

Trình độ chuyên môn:

 • Luật sư
 • Thạc sĩ luật

Kinh nghiệm làm việc

 • 12 năm làm Luật sư tư vấn và tranh tụng.

Các tổ chức đã và đang làm việc: - Công ty luật Minh Tâm

- Công ty luật Hồng Bách và cộng sự

- Văn phòng luật sư Đăng Khoa

Tell: 0904.306.004

Mail: an@vinlawyers.com

dinhthiantb@gmail.com

 

 

 1. Luật sư TRẦN VĂN LỘC

Trình độ chuyên môn

 • Luật sư
 • Chuyên viên cao cấp Tổng cục Hải quan

Kinh nghiệm làm việc:

 • 02 năm làm Điều tra viên
 • 22 năm hoạt động trong Tổng cục hải quan

Các tổ chức đã và đang làm việc

 • Bộ Tư lệnh QC PK
 • Tổng cục Hải Quan
 • Văn phòng luật sư Đăng Khoa

 

Tell: 0912.053.683

Mail: locls@vinlawyers.com

 

 

 1. Luật sư NGUYỄN VĂN HIẾN

Trình độ chuyên môn:

 • Luật sư
 • Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Kinh nghiệm làm việc

 • 04 năm làm chuyên viên tư vấn dân sự, đầu tư, kinh doanh thương mại, lao động

Các tổ chức đã và đang làm việc: - Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp

- Công ty TNHH tư vấn Việt Phú

- Văn phòng luật sư Đăng Khoa

 

Tell: 0968.613.246

Mail: vanhien@vinlawyers.com

hiennguyenvan173@gmail.com

 1. Luật sư HOÀNG THỊ KIÊM

Trình độ chuyên môn:

 • Luật sư
 • Cử nhân Khoa TiếngAnh

Kinh nghiệm làm việc

 • 08 năm là Luật sư tư vấn dân sự, đầu tư, kinh doanh thương mại, lao động…

Các tổ chức đã và đang làm việc: Công ty TNHH Smile Consulting Việt Nam

Chi nhánh công ty Luật JP tại Hà Nội

Tập đoàn Hòa Phát

Văn phòng Luật sư Đăng Khoa.....

 

Tell: 0915.506.520

Mail:hoangkiem@vinlawyers.com

 1. Ông HOÀNG TRUNG THÀNH

Trình độ chuyên môn

- Tiến sĩ luật

Kinh nghiệm làm việc

 • 15 năm công tác trong lĩnh vực kiểm soát văn bản, tư vấn luật hành chính, lao động, dân sự, kinh doanh thương mại

Các tổ chức đã và đang làm việc:

- Văn phòng Bộ giáo dục

- Văn phòng luật sư Đăng Khoa

Tell: 0936.582.555

Mail: tsthanh@vinlawyers.com

 

 

 1. Ông NGUYỄN VIỆT HÙNG

Trình độ chuyên môn

- Thạc sĩ Quản trị hành chính công tại Hoa Kỳ

- Cử nhân luật

Kinh nghiệm làm việc

- 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản lý quỹ đầu tư, huy động tài chính có ưu đãi và quản trị doanh nghiệp

Các tổ chức đã và đang làm việc:

- Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Công ty Cổ phần sợi quang Việt

- Quỹ tài chính Sông Hồng

- Văn phòng luật sư Đăng Khoa

Tell: 0912.745.086

Mail: hunght@vinlawyers.com