TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Trình tự, thủ tục giải quyết: Bước 1. Hoàn Thiện hồ sơ nộp tại Sở Tư pháp Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ...Xem tiếp
LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Gia đình là một bộ phận không thể tách rời của Xã hội, hay nói cách khác, gia đình chính là tế bào sống của xã hội. Gia đình hạnh phúc cũng chính là cơ sở để xã hội ổn định... Chính...Xem tiếp