Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tứ 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014.NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa Theo đó, Thông tư 10 bổ sung quy định...Xem tiếp
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; ....

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; ....

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;...Xem tiếp
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu a) Trình tự thực hiện: - Đối với đối tượng thực hiện TTHC: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...Xem tiếp
Tư vấn Luật Đất đai

Tư vấn Luật Đất đai

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam 2013 và Luật Đất đai 2013 quy định rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Với quy định trên, để đảm bảo nguyên tắc đất...Xem tiếp