Khi nào áp dụng quy định chia tài sản chung đối với tài sản là di sản thừa kế?

Khi nào áp dụng quy định chia tài sản chung đối với tài sản là di sản thừa kế?

Câu hỏi: Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp nào sẽ áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết đối với tài sản là di sản thừa kế ? Trả lời:        Trong trường hợp thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia...Xem tiếp
Trong trường hợp nào sẽ áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật thay thế cho di chúc?

Trong trường hợp nào sẽ áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật thay thế cho di chúc?

Câu hỏi: Trong trường hợp nào sẽ áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật thay thế cho di chúc? Trả lời: Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn, giải đáp như sau: Theo quy định tại điều 675 Bộ luật Dân sự...Xem tiếp