Năm 2017, chỉ còn 226 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Năm 2017, chỉ còn 226 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Năm 2017, chỉ còn 226 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Đó là nội dung tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Chiều 9/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội...Xem tiếp
Bản án Số: 160/2011/KDTM-PT  Ngày: 15/09/2011  V/v:   “Tranh   chấp  hợp   đồng   tín dụng”.

Bản án Số: 160/2011/KDTM-PT Ngày: 15/09/2011 V/v:   “Tranh   chấp  hợp   đồng   tín dụng”.

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA PHÚC THẨM TẠI THÀNH PHỐ HCM ------------------------------ Bản án Số: 160/2011/KDTM-PT Ngày: 15/09/2011 V/v:   “Tranh   chấp  hợp   đồng   tín dụng”. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ------------------------------   NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN...Xem tiếp
Bản án số: 09/2015/KDTM-ST Ngày: 05/02/2015  V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Bản án số: 09/2015/KDTM-ST Ngày: 05/02/2015 V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng

  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BT THÀNH PHỐ HCM ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- Bản án số: 09/2015/KDTM-ST Ngày: 05/02/2015 V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng   NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BT, THÀNH PHỐ...Xem tiếp
Bản án số: 115/2011/KDTM-PT Ngày 28/07/2011  V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Bản án số: 115/2011/KDTM-PT Ngày 28/07/2011 V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA PHÚC THẨM TẠI THÀNH PHỐ HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------------- ------------------------------- Bản án số: 115/2011/KDTM-PT Ngày 28/07/2011 V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.       NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN...Xem tiếp