Bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới nhất

Bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới nhất

Bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới nhất Bao gồm: - Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật - Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu - V.v.. Tải xuống: https://drive.google.com/open?id=0Bw2BMl-oPMVMa1g2OWlsYUcxN1kXem tiếp