Bài viết

Bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới nhất

Bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới nhất

Bao gồm:

- Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu

- V.v..

Tải xuống: https://drive.google.com/open?id=0Bw2BMl-oPMVMa1g2OWlsYUcxN1k

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: