Bài viết

Trong trường hợp nào sẽ áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật thay thế cho di chúc?

Câu hỏi: Trong trường hợp nào sẽ áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật thay thế cho di chúc?

Trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn, giải đáp như sau:

Theo quy định tại điều 675 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về các trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật như sau:

“Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng t hời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy, trong trường hợp người chết để lại di chúc nhưng không dùng di chúc để phân chia di sản trong trường hợp di chúc bị vô hiệu (Di chúc không hợp pháp) , trong trường hợp những người thừa kế đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm người để lại di sản thừa kế hoặc trong trường hợp người được chỉ định làm thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản... thì di sản của người chết để lại sẽ chia theo pháp luật.

Trên đây là ý kiến trả lời của chúng tôi, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về VPLS.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: