Bài viết

LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ LAO ĐỘNG

LUẬT SƯ TƯ VẤN VỀ LAO ĐỘNG

Trong nền kinh tế phát triển và hội nhập của Việt Nam hiện nay, có rất nhiều quan hệ lao động phát sinh và tồn tại. Tuy nhiên, với hệ thống pháp luật chưa thực sự hoàn thiện thì những quy định điều chỉnh nhóm quan hệ này vẫn còn những hạn chế nhất định. Thực tế, đã có rất nhiều các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động... Bằng kinh nghiệm trong suốt quá trình hoạt động của mình, Vinlawyers hỗ trợ khách hàng tư vấn và tham gia tố tụng tại tòa án các vụ án, vụ việc lao động sau:

1.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật chung về lao động: Tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động;

2.  Tư vấn quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm;

3.  Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, cụ thể:

+   Quy định về giao kết hợp đồng lao động;

+   Quy định về thực hiện hợp đồng lao động;

+   Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động;

+   Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu;

+   Quy định về cho thuê lại lao động.

4.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương…;

5. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các trường hợp: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động; 

6. Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về: quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định;

7. Tư vấn quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất.

8.  Tư vấn quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

9.  Tư vấn quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật

10.  Tư vấn quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn;

11.  Tư vấn quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

12. Tư vấn quy định về học nghề và đào tạo nghề;

13. Tư vấn quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành.

14. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

15. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quản lý lao động của Trọng tài nước ngoài;

16. Các yêu cầu khác về lao động mà pháp luật có quy định.

17. Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề lao động.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ trụ sở:  Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: