Tập truyện cười về Luật sư (phần 2)

Tập truyện cười về Luật sư (phần 2)

Không bắt chước được đâu Trong toa tàu nọ có sáu vị khách, ba người là kế toán và ba người là luật sư. Trong chuyến đi, ba vị kế toán mua đủ ba vé còn ba vị luật sư chỉ mua chung một vé….. Đến lúc soát vé, cả ba...Xem tiếp
Tập truyện cười về Luật sư (phần 1)

Tập truyện cười về Luật sư (phần 1)

Bác sĩ nói với bệnh nhân rằng kết quả xét nghiệm cho thấy anh ta chỉ còn sống thêm được sáu tháng.      - Không thể làm cách nào nữa sao?      - Có, anh hãy cưới một luật sư, cô ta sẽ làm cho sáu tháng của cuộc đời anh trở...Xem tiếp