Bài viết

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Cá nhân, tổ chức muốn tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

  • Trình tự, thủ tục xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Bước 1:  Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/ cá nhân.

Bước 3: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an tiafn thực phẩm cho cá nhân/ tổ chức đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chúng và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

  • Thành phần hồ sơ:

1) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);

2) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân);

3) bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp …(đối với tổ chức)

4) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  • Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
  • Cơ quan có thẩm quyền: Cục an toàn thực phẩm
  • Thời gian giải quyết: 13 ngày làm việc
  • Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính. phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: