Bài viết

Hướng dẫn sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Hướng dẫn sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ngày 24/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3712/BGDDT-CSVC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Theo đó, khi thực hiện việc sáp nhập các trường có quy mô nhỏ cần thỏa mãn những điều kiện sau:

- Đáp ứng đủ cơ sở vật chất, thuận lợi khoảng cách giữa các điểm trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

- Các trường có quy mô nhỏ cùng địa bàn cấp xã, các trường tiểu học có quy mô dưới 10 lớp, xem xét ghép với các trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn xã;

- Các xã có 2 đến 3 trường tiểu học xem xét sáp nhập thành một trường nhưng đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên;

- Phải phân khu riêng biệt cho từng cấp học;

- Không sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non với các cơ sở giáo dục phổ thông;

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, để thực hiện việc sáp nhập các trường có quy mô nhỏ thì cần thực hiện:

- Rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đánh giá thực trạng các điểm trường lẻ, các trường có quy mô nhỏ; xây dựng lộ trình cụ thể;

- Thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục;

- Đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học do đi lại quá xa.

Đồng thời, chính quyền các cấp ở địa phương cần có những giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp như:

- Bố trì, sắp xếp và giải quyết đầy đủ chế độ, chình sách cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý;

- Hỗ trợ nhằm đảm bảo yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các điểm trường nơi chuyển đến;

- Hỗ trợ việc đi lại của học sinh khi đến trường.

Cũng theo Công văn này, các địa phương cần phải tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận từ phụ huynh học sinh trong việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước khi thực hiện.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, Số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: