Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần,  Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Để thành lập công ty cổ phần, quý khách cần tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ:

+ 01 Đơn đề nghị thành lập công ty cổ phần (Theo mẫu)

+ Điều lệ công ty Cổ phần (Có chữ ký của tất cả các cổ đông)

+ Danh sách cổ đông

+ CMND của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân, giấy tờ hợp lệ của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức)

+ Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đăng ký một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu.

Bước 2: Nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Bộ phân một cửa – Sở kế hoạch và đầu tư và chờ nhận kết quả nghiệp (Thời gian làm việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ)

Bước 3: Nhận kết quả: kết quả là Giấy chứng nhận Đăng  ký doanh nghiệp

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

+ hồ sơ: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Nộp hồ sơ và lệ phí

Bước 5: Làm mẫu con dấu

Bước 6: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị: Tiến hành lâp Biên bản họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trong đó nội dung của biên bản và quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư

+ Nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận nộp hồ sơ.

Căn cứ:

  1. Luật doanh nghiệp 2014
  2. Luật Đầu tư 2014
  3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ: Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: