Thủ tục thành lập công ty Hợp danh

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Công ty Hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung . Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Để thành lập công ty Hợp danh, quý khách cần tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ:

+ 01 Đơn đề nghị thành lập công ty hợp danh (Theo mẫu);

+ Điều lệ công ty Hợp danh (Có chữ ký của tất cả các thành viên);

+ Danh sách thành viên;

+ CMND của thành viên đối với thành viên là cá nhân, giấy tờ hợp lệ của tổ chức đối với thành viên là tổ chức);

+ Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đăng ký một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu.

Bước 2: Nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Bộ phân một cửa – Sở kế hoạch và đầu tư và chờ nhận kết quả nghiệp (Thời gian làm việc: 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ)

Bước 3: Nhận kết quả: kết quả là Giấy chứng nhận Đăng  ký doanh nghiệp

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

+ Hồ sơ: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Nộp hồ sơ và lệ phí

Bước 5: Làm mẫu con dấu

Bước 6: Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của công ty

+ Công ty tiến hành họp Hội đồng thành viên: Tiến hành lâp Biên bản họp HĐTV, Quyết định của HĐTV trong đó nội dung của biên bản và quyết định phải nếu rõ số lượng mẫu con dấu, hình thức con dấu; Sau đó lập thông báo gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư

+ Nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận nộp hồ sơ.

Căn cứ:

  1. Luật doanh nghiệp 2014
  2. Luật Đầu tư 2014
  3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ: Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tell: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: