Bài viết

TƯ VẤN ĐÀM PHÁN SOẠN THẢO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN ĐÀM PHÁN SOẠN THẢO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Với nhiều luật sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, chúng tôi tự tin rằng Vinlawyers có khả năng trong việc tư vấn, soạn thảo các văn hợp đồng yêu cầu của quý khách hàng một cách tốt nhất.

Cụ thể gói dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi sau;

  • Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng để khách hàng có sự thấu hiểu về mặt pháp lý để đảm bảo việc giao kết được thực hiện một cách có lợi nhất cho khách hàng nhưng đảm bảo đúng pháp luật để tránh mọi rủi ro pháp lý về sau;
  • Đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng; nghiên cứu, tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn bộ Hồ sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng;
  • Tư vấn pháp lý về hình thức và xây dựng cấu trúc Hợp đồng, luật điều chỉnh, bảo đảm thực hiện hợp đồng, lựa chọn cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, cơ cấu điều khoản, cơ cấu quyền và nghĩa vụ, giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp và nghĩa vụ thuế;
  • Thẩm định về pháp lý đối tác ký Hợp đồng, tài sản và đối tượng Hợp đồng, kiểm tra và tư vấn pháp lý các văn kiện Pháp lý liên quan đến Hợp đồng;
  • Tư vấn các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng; sửa đổi đề nghị, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;
  • Đưa ra các phương án dự phòng , các đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
  • Đại diện cùng khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng;
  • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
  • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: