Án lệ số 01/2016/AL về vụ án

Án lệ số 01/2016/AL về vụ án "Giết người" 

Án lệ số 01/2016/AL về vụ án "Giết người"  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối...Xem tiếp