Một số trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Một số trường hợp được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Từ ngày 15/6/2018, các quy định chi tiết về biện pháp phòng vệ thương mại được thực hiện theo Thông tư 06/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành. Ảnh minh họa Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt động cung cấp,...Xem tiếp