Bài viết

Ai được miễn lệ phí môn bài từ ngày 01/01/2017?

Để đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản, kịp thời hướng dẫn thực hiện Luật phí, lệ phí 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, Bộ Tài chính hoàn tất Dự thảo Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài.

Theo Dự thảo này, các đối tượng sau đây sẽ được miễn lệ phí môn bài từ ngày 01/01/2017:

- Cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định, kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác ...bao gồm:

+ Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.

+ Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

+ Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá.

+ Cá nhân trực tiếp khai thuế theo từng lần phát sinh, nộp thuế theo từng lần phát sinh quy định tại khoản này chỉ áp dụng đối với cá nhân cho thuê tài sản; và cá nhân kinh doanh không thường xuyên, đồng thời không có địa điểm kinh doanh cố định; Cá nhân không tự khai thuế - tổ chức khấu trừ, khai thuế thay và nộp thuế thay bao gồm: cá nhân làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân hành nghề độc lập không có đăng ký kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản mà trong hợp đồng có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Các Chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài quy định này phải thoả mãn điều kiện không có phát sịnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hướng dẫn cụ thể mức thu lệ phí môn bài đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Căn cứ xác định mức lệ phí môn bài đối với tổ chức là vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi).  

Đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác nộp lệ phí môn bài với mức: 1.000.000 đồng/năm không phân biệt trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có ghi hay không ghi mức vốn điều lệ.

Việc khai, nộp lệ phí môn bài được thực hiện như thế nào?

Đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tự xác định doanh thu tính thuế TNCN và thuế GTGT trong năm để làm cơ sở xác định lệ phí môn bài phải nộp.

Trường hợp tổ chức hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán để tính thuế TNCN và thuế GTGT thì cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu tính thuế để xác định mức lệ phi môn bài phải nộp.

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận