Bài viết

Đề xuất quy định về đào tạo bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về công nhận chương trình đào tạo và xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

 

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo tự ban hành nhưng phải đảm bảo: Về thời lượng đào tạo tối thiểu 04 buổi (tương ứng 02 ngày).

Nội dung đào tạo bao gồm: Tổng quan về bán hàng đa cấp nêu rõ khái niệm, đặc điểm của bán hàng đa cấp; thực trạng bán hàng đa cấp ở Việt Nam và trên thế giới; điều kiện kinh doanh theo phương thức đa cấp; các hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp; quy tắc đạo đức nghề nghiệp bán hàng đa cấp…

Theo dự thảo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiến hành tổ chức kiểm tra và cấp xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy trình như sau: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp hoặc chỉ định đơn vị tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Đơn vị tổ chức kiểm tra căn cứ trên nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch và thông báo tới các doanh nghiệp về các đợt kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp trước ngày kiểm tra dự kiến ít nhất 30 ngày.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra cho đơn vị tổ chức kiểm tra. Đơn vị tổ chức kiểm tra thông báo danh sách người đăng ký kiểm tra hợp lệ, tiến hành tổ chức kiểm tra, báo cáo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kết quả kiểm tra.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Xác nhận cho những người đạt yêu cầu.

Bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện dưới hình thức viết trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút. Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 80 điểm là không đạt yêu cầu.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trong các trường hợp sau: Có gian dối trong hồ sơ đăng ký kiểm tra; đào tạo viên thực hiện hoạt động đào tạo không đúng quy định của pháp luật; doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo đối với Đào tạo viên.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảonày tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận