Bài viết

Cách tinh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Cách tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2016

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hàng tháng thì trong năm 2016 sẽ thực hiện theo biểu thuế lũy tiến từng phần như bảng bên dưới.

 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận