Bài viết

Đã có Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Đã có Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu. Phải nói đây là Nghị định 99/2016/NĐ-CP quan trọng bởi nó chính thức thay thế Nghị định 58/2001/NĐ-CP và 31/2009/NĐ-CP vốn không phù hợp với thực tế từ khi Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực (01/7/2015).

 

Theo đó, Nghị định có 1 số điểm mới nổi bật:

1. Con dấu quy định tại Nghị định này là hình tròn, mực dấu màu đỏ.

Khác với con dấu doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 96/2015/NĐ-CP…được quyền tự quyết về số lượng, hình thức và màu con dấu thì con dấu quy định tại Nghị định này chỉ có 1 hình thức và màu duy nhất là hình tròn và màu đỏ.

2. Con dấu quy định tại Nghị định này được sử dụng như thế nào?

Con dấu này được sử dụng trong các cơ quan nhà nước và trong các tổ chức sử dụng con dấu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Và chỉ được phép sử dụng con dấu khi đã có quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền và phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

3. Trường hợp cần sử dụng thêm con dấu thì phải làm gì?

Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi) thực hiện theo quy định sau:

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng thêm dấu ướt phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước tự quyết định việc sử dụng thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

- Tổ chức kinh tế tự quyết định việc sử dụng thêm con dấu.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Làm giả con dấu, sử dụng con dấu giả.

- Mua bán con dấu, tiêu hủy trái phép con dấu.

- Sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng.

- Cố ý làm biến dạng, sửa chữa nội dung mẫu con dấu đã đăng ký.

- Không giao nộp con dấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

- Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu.

- Sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động...

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận