Bài viết

Sửa đổi quy định điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh để cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Bộ dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục 4 Luật đầu tư.

Mặt khác, trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong quá trình sửa đổi phụ lục 4 Luật đầu tư, do vậy, Bộ đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không có trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục này.

Để kịp thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự thảo đề xuất sửa đổi một số điều tại 2 Nghị định thuộc lĩnh vực đất đai gồm: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực môi trường, dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định tại 5 Nghị định gồm: Nghị định số 127/2014/NĐ-CP, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn, dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định tại 5 Nghị định gồm: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

 

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận