Bài viết

Đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

http://baochinhphu.vn/Uploaded/dothanhhoai/2018_07_24/sua%20xe.jpg

Ảnh minh họa

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng; 2. Bảo đảm vốn pháp định theo quy định; 3. Có trụ sở theo quy định; 4. Người đứng đầu doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, quy định về mức ký quỹ 2 tỷ đồng không đủ để thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

Tại dự thảo, Bộ đề xuất giảm điều kiện của doanh nghiệp khi đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 4 điều kiện còn 2 điều kiện: Thực hiện ký quỹ 3 tỷ đồng và người đứng đầu doanh nghiệp đủ điều kiện sau đây: là người đại diện theo pháp luật ghi trong giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; lý lịch rõ ràng, không có án tích, trong 3 năm liền kề không là người đứng đầu doanh nghiệp bị thu hồi; không có hành vi giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại từ 3 năm trở lên.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy định này đảm bảo để thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại; đồng thời, đảm bảo người đứng đầu doanh nghiệp phải có các điều kiện, năng lực thực hiện công việc cho thuê lại lao động; không làm tăng phí tuân thủ thủ tục hành chính từ ngân sách nhà nước, cơ quan nhà nước liên quan và từ doanh nghiệp.

 

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, Số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận