Bài viết

Hướng dẫn xử lý khi tên Doanh Nghiệp bị "nhái"

 

Hướng dẫn xử lý khi tên Doanh Nghiệp bị "nhái"

Hiện nay, tình tranh một số doanh nghiệp đang cố tình đặt tên giao dịch của mình giống với các thương hiệu đang có sẵn nhằm gây nhầm lẫn cho với khách hàng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của mình. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới quyền và lợi ích hợp pháp của những Doanh nghiệp bị đặt giống tên gây nhầm lẫn.

Trên cơ sở thực trạng đó, Liên Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Kế họach Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý khi tên DN xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Để xử lý khi tên DN bị xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đầu tiên phải xác định tên DN xâm phạm

Cụ thể, căn cứ xác định được thực hiện theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp kết luận hoặc quyết định.

Xử lý vi phạm theo 2 biện pháp sau:

1. Biện pháp buộc thay đổi tên DN, lọai bỏ yếu tố vi phạm trong  tên DN

Chỉ được áp dụng khi DN vi phạm không chấm dứt hành vi sử dụng tên DN xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên DN xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Khi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thay đổi tên hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN thì DN thực hiện một hoặc các biện pháp sau:

- Đăng ký thay đổi tên DN.

- Thông báo bằng văn bản về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của DN gửi Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Các biện pháp khác theo quy định pháp luật.

2. Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN

Được áp dụng đối với DN vi phạm không thực hiện biện pháp buộc thay đổi tên DN hoặc loại bỏ các yếu tố vi phạm trong tên DN theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền và DN vi phạm không gửi báo cáo giải trình đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/5/2016.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi.

Tel: 0903 252 891

Email: khoa@vinlawyers.com  -  infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận