Bài viết

Nhiều quy định mới về an toàn thực phẩm

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNT) vừa thông tin về một số điểm mới của Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định 15).

http://baochinhphu.vn/Uploaded/dothimaihuong/2018_04_11/bo%20uc%207.jpg

Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được công bố trước khi lưu thông trên thị trường

Theo đó, Nghị định 15 điều chỉnh so với Nghị định 38 và chuyển hướng mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm (tự công bố hợp quy, phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu…)

Cụ thể, thay đổi phương thức công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với sản phẩm thực phẩm. Trước đây, Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm... phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xác nhận trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Hiện nay, Nghị định 15 quy định thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải được công bố trước khi lưu thông trên thị trường. Trong đó, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện tự công bố và gửi bản tự công bố qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

Cùng với đó, Nghị định 15 quy định các điểm mới: Mở rộng đối tượng cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thay đổi về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thu gọn quản lý về quảng cáo thực phẩm; bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc lưu giữ thông tin, thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm,…

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do Chính phủ và Bộ NN&PTNT giao, tập trung bố trí nguồn lực triển khai các chương trình hành động của ngành về an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng quảng bá các mô hình chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng chuyển mạnh sang thanh tra, kiểm tra đột xuất; tái kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản xếp loại C.

Mọi chi tiết hay yêu cầu về dịch vụ, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

CÔNG TY LUẬT TNHH VINLAWYER & CỘNG SỰ

Vì cuộc sống an bình và thịnh vượng!

Địa chỉ : Tầng 5, số 2/2 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 0903252891

Email: infor@vinlawyers.com

Website: vinlawyers.com

 

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận